1. Hội đồng nhân dân
  • Phạm Văn Tập

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0988148717

  • Vũ văn Hải

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0983762972

  Công chức LĐTBXH
  • Nguyễn Thị Thu Hường

   Chức vụ: công chức LĐTBXH

   SĐT: 0364242560

  Đảng ủy
  • Phạm Văn Tập

   Chức vụ: Bí thư Đảng Ủy

   SĐT: 0988148717

  • Phạm Hữu Mẫn

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0968484789

  1. Ủy ban nhân dân
   • Lưu Xuân Nhung

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0987057606

   • Vũ Huy Kích

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0975244118

   1. Công an xã
    • Nguyễn Văn Điểm

     Chức vụ: Trưởng Công an xã

     SĐT: 0833001091

    • Vũ Hữu Nhất

     Chức vụ: Phó trưởng công an xã

     SĐT: 0339378606

    1. BCH quân sự xã
     • Trần Đăng Thoại

      Chức vụ: Xã đội trưởng

      SĐT: 0376995475

    2. Trạm y tế xã
     • Bùi Ngọc Duẩn

      Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế

      SĐT: 0983087747

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Viết Chính

      Chức vụ: Công chức địa chính- nông nghiệp

      SĐT: 0975938368

     • Vũ Xuân Kiên

      Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng

      SĐT: 0775875666

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Vũ Đăng Hiến

      Chức vụ: Công chức VH & TT

      SĐT: 0392049206

     • Nguyễn Thị Thu Hường

      Chức vụ: công chức LĐTBXH

      SĐT: 0364242560

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Bùi Xuân Lữa

      Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch

      SĐT: 0977741882

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Đặng Thị Hoa

      Chức vụ: Công chức Tài chính- Kế toán

      SĐT: 0912405166

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Lưu Xuân Hiệu

      Chức vụ: Văn phòng – Thông kê nội vụ thủ quỹ

      SĐT: 0918831115

    8. Văn phòng ủy ban-hội đồng
     • Bùi Văn Tiệp

      Chức vụ: Văn phòng – HĐND, UBND

      SĐT: 0974539513

   2. thôn Bương Thượng
    • Vũ Đức Chuyến

     Chức vụ: Trưởng thôn Bương Thượng

     SĐT: 039456776

    1. thôn Bương Hạ Đông
     • Vũ Huy Kiểu

      Chức vụ: Trưởng thôn Bương Hạ Đông

      SĐT: 0974371701

    2. thôn Bương Hạ Nam
     • Vũ Ngọc Hoán

      Chức vụ: Trưởng thôn Bương Hạ Nam

      SĐT: 0332406711

    3. thôn Bương Hạ Tây
     • Vũ Quang Lộc

      Chức vụ: Trưởng thôn Bương Hạ Tây

      SĐT: 0385998705

    4. thôn Bương Hạ Bắc
     • Vũ Đăng Lộc

      Chức vụ: Trưởng thôn Bương Hạ Bắc

      SĐT: 0389974761

    5. thôn Quỳnh Lang
     • Nguyễn Văn Thoại

      Chức vụ: Trưởng thôn Quỳnh Lang

      SĐT: 0363945972

    6. thôn Đông Châu
     • Bùi Xuân Thành

      Chức vụ: Trưởng thôn Đông Châu

      SĐT: 0354568478

    7. thôn Đông Quynh
     • Nguyễn Văn Bài

      Chức vụ: Trưởng thôn Đông Quynh

      SĐT: 0946792682

    8. thôn Tân Mỹ
     • Nguyễn Quốc Việt

      Chức vụ: Trưởng thôn Tân Mỹ

      SĐT: 0385266377

    9. thôn Hy Hà
     • Vũ Văn Huê

      Chức vụ: Trưởng thôn Hy Hà

      SĐT: 0915647559